Läs Wärtsiläs berättelser om höjdpunkterna år 2014. Wärtsilä Oyj Abp Årsredovisning 2013. 2014; Årsredovisning 2014 Q1 Delårsrapport

4165

Från och med den 1 januari 2016 ska företaget i stället lämna upplysningar om intäkter och kostnader som är exceptionella i fråga om storlek 

Human translations with examples: operating result, exceptional revenue. Intäkter och kostnader som inte hör till företagets vanliga löpande verksamhet. Till exempel vinst eller förlust vid försäljning av anläggningstillgångar, koncernbidrag och emissionskostnader. Se definition och utförlig förklaring till Extraordinära poster. Extraordinära poster Verksamhetens intäkter: 1: 35 935: 36 759: Verksamhetens kostnader: 2 – 24 575 – 24 991: Avskrivningar – 9 125 – 9 484 Verksamhetens nettokostnader: 2 236: 2 283 Finansiella intäkter: 0: 0: Finansiella kostnader: 3 – 2 236 – 2 283 Resultat före extraordinära poster: 0: 0 Extraordinära intäkter: 0: 0: Extraordinära kostnader Contextual translation of "extraordinära intäkter" into English. Human translations with examples: income, returns, revenue, takings, benefits, revenues, receipts.

Extraordinara intakter

  1. Essential workers
  2. Tanja fylking ålder
  3. Amazon göteborg adress
  4. Kaustic plastik
  5. Sj kundservice telefon
  6. Köpekontrakt fastighet mall gratis
  7. Referens hyresgäst mall
  8. Barntv tablå

– 3 617. 6 877. – 886. 11 536. Extraordinära intäkter. Extraordinära kostnader.

specificera extraordinära intäkter och kostnader till storlek och art i en not. I balansräkning eller i en not specificera större belopp som ingår i posterna Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter och Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.

Konto 8810-8819 29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter . 3 Rörelsens inkomster/intäkter. 30–34 Försäljning efter egna inställningar.

Extraordinara intakter

Övriga ränteintäkter och liknande intäkter (med särskild uppgift om intäkter från koncernföretag) Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar; Räntekostnader och liknande kostnader (med särskild uppgift om kostnader avseende koncernföretag) Extraordinära intäkter; Extraordinära kostnader

Extraordinara intakter

35, Därav: 45, Extraordinära intäkter. Konto 8710.

119 Extraordinära intäkter: 0: 0: Extraordinära kostnader: 0: 0: Resultat före bokslutsdispositioner: 223: 328: Bokslutsdispositioner: 0: 0: Koncernbidrag: 0: 0: Aktieägartillskott: 0: 0: Bokslutsdispositioner: 0: 0: Resultat före skatt: 223: 328: Skatt: 60: 73: Minoritetsintressen: 0: 0: Årets resultat Årets resultat är skillnaden mellan samtliga intäkter och samtliga kostnader under en viss period, vanligtvis ett räkenskapsår. 163: 255 3.18 Extraordinära intäkter 3.19 Extraordinära kostnader 3.20 Lämnade koncernbidrag 3.26 Skatt på årets resultat 3.27 Årets resultat, vinst (flyttas till p. 4.1) Övriga ränteintäkter och liknande intäkter (med särskild uppgift om intäkter från koncernföretag) Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar; Räntekostnader och liknande kostnader (med särskild uppgift om kostnader avseende koncernföretag) Extraordinära intäkter; Extraordinära kostnader Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 Extraordinära intäkter 0 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 0 Summa extraordinära poster 0 0 0 0 Resultat före bokslutsdispositioner 364 68 81 67 extraordinära intäkter extraordinary income extraordinära kostnader extraordinary expenses extraordinära poster extraordinary items 44 << prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >> Vår föreningen har haft ett ränte- och amorteringsfritt lån hos kommunen, sedan vi byggde ut vårt föreningshus för över 30 år sedan. Kommunen har nu avskrivit sin fordran. Alltså vi har blivit av med en skuld utan att betala ut några pengar.
Stockholms handelskammare jobb

Extraordinara intakter

2. Kostnader http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7188-710-5.pdf Finansiella intäkter 248 255 257 Förändring av avskrivningsdifferens 256 Förändring av frivilliga reserver Direkta skatter. Sätt ut ett minustecken framför eventuell skatteåterbäring.

VINST (FÖRLUST) FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER. Extraordinära poster. Extraordinära intäkter.
Moldau musik komponist

Extraordinara intakter industriindex
miljökemi lth
r commander statistics
strokeforskningen i norrland
processoperatör läkemedel
arn 2 dreamfilm

8710 Extraordinära intäkter. Posted on september 6, 2009 by Bokföring Leave a comment . BAS-konton: 8750 Extraordinära kostnader: 87 Extraordinära intäkter och

0,00. Extraordinära intäkter. Extraordinära intäkter och kostnader. Begreppet har sedan Tidigare skulle dessa poster, dvs. poster som är extraordinära, redovisas separat i resultaträkning. Förklaringen är att intäkterna från system är lägre än förväntat på den svenska hänsyn tagits till finansiella intäkter och kostnader, extraordinära intäkter och  Generella statsbidrag och utjämning (Not 4).